Tutkimustyö ja siihen tarjottu tuki: ohjelmistonäkökulma, Simo Keuramo, järjestelmäsuunnittelija, Turun yliopisto

 

Tutkimuksessa käytetyt ohjelmistot ovat usein tutkimustyössä ratkaisevassa asemassa: oikeilla ohjelmistovalinnoilla ja ohjelmistojen tehokkaalla käytöllä voidaan merkittävästi helpottaa tutkijan työtä. Monialaisessa korkeakouluissa käytettyjen ohjelmistojen kirjo voi helposti kuitenkin nousta satoihin erilaisiin ohjelmistoihin, joiden käytön tukeminen keskitetysti on vähintäänkin haasteellista. Ohjelmistohankinnat myös ovat usein organisaatiotason päätöksiä, johon myös tarvitaan ohjelmisto-osaamista.

Miten siis ohjelmistojen käyttöä ja valintoja voidaan organisaatiotasolla lähestyä? Minkälaiset mahdollisuudet korkeakoulun IT-organisaatiolla on tukea ohjelmistojen käyttöä tutkimustyössä? Mistä löydetään paras osaaminen ohjelmistohankintoihin?

Tule kuulemaan kuinka Turun yliopistossa aihetta on lähestytty Ohjelmistopalvelu-nimisen konseptin kautta ja minkälaisia kokemuksia palvelusta on sen ensimmäisen vuoden aikana kertynyt.