Opetusvideon tekemisen sietämätön keveys, Paula Vaskuri, suunnittelija, Antti Peltonen, suunnittelija, Oulun yliopisto

Esityksessä kerrotaan, millä kevyillä tavoilla videoita voi tehdä opetustarkoituksiin, mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja miten niitä voidaan eri tavoin käyttää. Esityksessä demonstroidaan erilaisia videoita ja pohditaan muun muassa, miten korkeakoulujen tietohallinnot voivat olla tukena opetuksen käytäntöjen kehittämisessä.
 

Antti Peltonen työskentelee Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksessa TOPIKissa suunnittelijana. Hän on taustaltaan KM, luokanopettaja, täydennettynä tietojenkäsittelyn ja koulutusteknologian opinnoilla. Tehtävät liittyvät mm. online-kurssien suunnitteluun ja tuutorointiin. Hän ylläpitää ja kehittää verkkokurssien ympäristöjä ja TOPIKin koulutuksiin sopivia opetusmetodeja sekä toimii monipuolisesti verkkomateriaalin tuotannossa. Myös erilaiset kehittämishankkeet ja projektit kuuluvat toimenkuvaan.
 


Paula Vaskuri työskentelee niin ikään TOPIKissa suunnittelijana. Hän on koulutukseltaan FM, jolla on äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyys. Koko 16-vuotisen työuransa ajan hän on ollut monipuolisesti verkko-opetuksen ja -oppimisen kehittämisessä mukana paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, ja työ jatkuu. Vuonna 2016 hän työskentelee Oulun yliopiston strategianhanke DIGITissä, jossa selvitetään ja kehitetään Oulun yliopiston digitaalisen oppimisympäristön tilaa ja tarpeita.