Korkeakoulutuksen muuttuva toimintaympäristö ja IT, Helka-Liisa Hentilä, koulutusrehtori, Oulun yliopisto, Maria Ronkainen Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Korkeakoulutuksen toimintaympäristö on muutoksessa. Korkeakouluilta odotetaan aktiivista yhteistyötä koulutuksen saralla kansallisesti ja kansainvälisesti. Opiskelijaliikkuvuus lisääntyy ja myös koulutus liikkuu maiden rajojen yli. Toimintaympäristömuutoksen yhtenä ajurina on digitalisaatio, joka mahdollistaa osaltaan monia uusia palveluratkaisuja. Toimintaympäristön muutokset asettavat odotuksia muun muassa opetuksen toteutukselle, opiskelun tukipalveluille sekä palautejärjestelmille. Mitä muita kehitystarpeita koulutuksen toimintaympäristön muutos tuo mukanaan? Mikä on opettajien digikompetenssi? Mitä odotuksia opiskelijoilla on?

 

Helka-Liisa Hentilä: Professori, TkT (arkkitehti Safa, YKS 107) Helka-Liisa Hentilä on arkkitehtuurin tiedekunnan yhdyskuntasuunnittelun professori, joka toimii Oulun yliopiston koulutuksesta vastaavana vararehtorina kaudella 2015 - 2020. Koulutuksen johtamisessa Hentilän johtotähtenä on määrällisten tulosten parantamisen ohella koulutuksen laatu, jota kohti pyritään opiskelijalähtöisyyden, modernien oppimisympäristöjen ja pedagogisen kehittämisen avulla.

Maria Ronkainen: viidennen vuoden kauppatieteiden opiskelija, pääaineena kansainvälinen liiketoiminta. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen, sektorivastuina koulutuspolitiikka ja työelämä.
Suhtautuu suurella mielenkiinnolla digitalisaation ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Haaveilee voivansa tehdä töitä aikaan ja paikkaan sitoutumattomana. Aina on hyvä päivä, kun oppii jotain uutta.