Tietohallinnon kulttuuri, kompleksisuus ja johtaminen organisaatiossa, Antti Syväjärvi, Professori, Lapin yliopisto

Antti Syväjärvi on hallintotieteen professori (erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinto) ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani Lapin yliopistossa. Syväjärvi on lisäksi Tampereen yliopiston hallintotieteen dosentti ja hän on väitellyt sekä filosofian tohtoriksi (Iso-Britanniassa) että hallintotieteiden tohtoriksi (Suomessa). Professori Syväjärven tutkimus on keskittynyt ihmiseen tiedollisena toimijana, henkilöstöjohtamiseen sekä digitalisoituviin ja tietoperustaisiin organisaatioihin. Syväjärven tutkimuksia on julkaistu kansainvälisesti ja kansallisesti