Korkeakoulujen yhteinen KA-repositorio, Esa Suominen, kokonaisarkkitehti, Metropolia Ammattikorkeakoulu

 

2015/2016 taitteessa tehtiin korkeakoulujen viitearkkitehtuuri menetelmän (Kartturi) pohjalta kysely, jossa selvitettiin nykytilaa ja seuraavan kahden vuoden painopistettä KA työssä. Kyselyn tuloksissa toivottiin vahvempaa tukea käytännön toteutukselle. Tätä päätettiin tukea luomalla korkeakoulujen yhteinen KA-repositorio. Se auttaa arkkitehtuurin kuvaamisessa ja sen avulla voidaan luokitella ja vertailla yhteismitallisesti palveluita, prosesseja ja sovelluksia.

Korkeakoulujen viitearkkitehtuurin jalkautustyön tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää korkeakoulujen palveluiden kuvaamista sekä luoda yhtenäinen tapa luokitella ja vertailla. Esityksessä käydään läpi KA-repositoriota, miten se on luotu, mitä se pitää sisällään, miten sitä voi hyödyntää ja miten työhön pääsee mukaan.