Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuuri nykytila ja kehityssuunta KA-SIG näkökulmasta, Patrik Maltusch, Aalto-yliopiston pääarkkitehti ja KA-SIG työvaliokunnan puheenjohtaja kaudella 2016-2017.

 

Tausta:
2015/2016 taitteessa tehtiin korkeakoulujen viitearkkitehtuuri (KARTTURI) menetelmän pohjalta kysely, jossa selvitettiin nykytilaa ja seuraavan kahden vuoden painopistettä KA työssä. Esityksessä käsitellään lyhyesti kyselyn tulokset ja siitä johdettu toimenpidesuunnitelma tukemaan korkeakouluja käytännön tasolla. Esitys painottuu 2016-2018 KA-SIG toiminnan tuloksiin ja tavoitteisiin. Esitys taustoittaa myös KA-SIG repository puheenvuoroon liittyvän esityksen (Esa Suominen, Metropolia ammattikorkeakoulu).

Materiaali:
Kyselyn tulokset ovat luettavissa suoraan KA-SIG (eduuni.f) työsivuilta ja liitteenä olevasta EUNIS 2016 materiaalista, jota esitettiin konferenssissa.