Jatkuva integraatio ja käyttöönotto, uudet välineet ja toimintamallit sovellusylläpitoon, -esittelyssä Docker ja Ansible Tower, Jussi Talaskivi, järjestelmäsuunnittelija, Jyväskylän yliopisto

 

Esityksestä:
Kuvaan esityksessä meidän jatkuvan käyttöönoton liukuhihnan, jonka keskeisiä teknologioita ovat Ansible ja Docker. Kerron automaation merkityksestä käyttöönotossa ylipäätään ja siitä mihin suuntaan meidän liukuhihnaa kehitetään tästä eteenpäin. Esitystä voi ajatella jatkona IT2014 esitykselleni: http://it2014.fi/slidet/talaskivi.pdf

Minä:
Jussi Talaskivi toimii järjestelmäsuunnittelijana Jyväskylän yliopiston yliopistopalveluissa. Hänen toimenkuvaansa on verkkovideo, järjestelmämonitorointi, sovelluskehitys ja -integraatio sekä ohjelmistoarkkitehtuurit.