IDA uudistuu, Stina Westman, kehityspäällikkö, CSC

Tule kuulemaan kuinka korkeakouluille tarjottu tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA (http://avointiede.fi/ida) uudistuu. Toimivilla datanhallinnan ratkaisuilla voidaan helpottaa tutkijoiden työtä sekä varmistaa arvokkaiden tutkimusaineistojen säilyminen. IDAn uudistus pyrkii parantamaan avoimen tieteen edellytyksiä osana tutkimuksen pitkäaikaissaatavuuden palvelukokonaisuuden rakentamista. IDA on CSC:n tuottama opetus- ja kulttuuriministeriön palvelu.