Mistä maailmanluokan tutkimusdatainfrastruktuuri on tehty? Case: HY:n MILDRED-hanke, Ville Tenhunen, Projektipäällikkö, Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistossa on käynnistynyt MILDRED-hanke, jonka tavoitteena on paitsi tarjota tutkijoille korkeatasoinen infrastruktuuri sekä parantaa avoimen tieteen ja datan jakamisen edellytyksiä yliopistolla. Hanke koostuu viidestä projektista, joissa toteutetaan tutkimuksen datapalveluiden hankinnan digitalisaatio, tutkimusdatan


julkaisu- ja metadatapalvelu sekä tallennusjärjestelmäinfrastruktuuri ja varmuuskopiointi sekä perustetaan tutkimusdatan säilytyspalvelu ja otetaan käyttöön Tuuli- järjestelmä (työkalu tutkimusaineistonhallintasuunnitelmien tekemiseen) HY:llä. Miksi hanke on olemassa, mistä se pitää sisällään ja mihin haasteisiin hankkeen toteuttamisessa on törmätty tai mahdollisesti tullaan törmäämään?