CSC:n palvelut korkeakouluille, Kimmo Koski, toimitusjohtaja, CSC

Tietotekniikkapalvelujen ja siihen liittyvän yhteistyön tarve opetuksessa, tutkimuksessa ja tietohallinnossa kasvaa nopeasti muuttuvassa maailmassa. Työnjako korkeakoulujen ja kansallisten palvelutarjoajien, kuten CSC:n, välillä kehittyy. Yhteistyö tiivistyy edelleen, kun korkeakoulut tulevat CSC:n osaomistajiksi, minkä on kaavailtu tapahtuvan tänä syksynä. Voidaanko paremman yhteistyön avulla jatkossa toteuttaa entistä laadukkaampia palveluja yhä kustannustehokkaammin? Mikä on CSC:n rooli ja minkälaisia palveluja korkeakoulut tarvitsevat? Puheenvuorossa käydään läpi nykyistä palvelutarjontaa sekä esitetään ajatuksia yhteistyön kehittämiseksi.