Tutkimuksen pitkäaikaissaatavuus: mitä, milloin, miten? Pirjo-Leena Forsström, pääsihteeri, ATT/CSC

 

Tutkimustulosten toistettavuudesta, todennettavuudesta ja läpinäkyvyydestä huolehtiminen vaatii konkreettisia toimenpiteitä.    Esitys kertoo, miten Avoimen Tieteen hanke edistää tätä käytäntöjä, prosesseja japalvleuita kehittämällä. Tutkimuksen pitkäaikaissaatavuuden turvaavat palvelut ovat nyt voimakkassa kehitysvaiheessa. Esityksessä kerrotaan, miten ATT-palvelut Etsin, IDa, AVAA ovat muuntumassa tähän kokonaisuuteen sopivaksi. amaan aikaan kehitetään muita tavoitetta tukevia palveluita (Kuvailupalvelu, rajapintapalvelu). Tutkimus-PAS -kokonaisuuden tulisi asettua tukemaan tutkijan arkea ja helpottaa sitä - siksi prosessin rakentumiseen tullaan kiinnittämään huomiota ja sitä tullaan työstämään laajassa yhteistyössä.Kokonaisuus toimii osana kansallista kenttää, ja sen tulee asettua toimimaan korkeakoulujen arkiitehtuurin osana. Yhtä lailla kuitenkin kansainvälinen yhteentoimivuus ja sen kehittyminen tulee huoioida kokonaisuudessa. Esityksessä käsitellään myös kokonaisuuteen liittyvää riskien hallintaa.